ο νέος υπερσύγχρονος πολιτιστικός χώρος
 
 
 
 
Εισιτήρια – Πληροφορίες

Εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις προπωλούνται:
  • Στο ταμείο του «ΘΕΑΤΡΟΝ»,
  • τηλεφωνικά (212 254 0300) με χρέωση πιστωτικής κάρτας,
Πληροφορίες: 212 254 0300
 


Μόνο για την Σμύρνη μου αγαπημένη:


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Η κατασκευή του έργου «ΘΕΑΤΡΟΝ» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (20% Εθνικοί πόροι, 80% Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).